Gjør endringer

Ragnar Bjerkreim

Født: 19. april 1958