Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Pjotr Tsjajkovskij

Født: 1840
Død: 1893

Russisk komponist. Skrev blant annet flere kjente balletter, som for eksempel Svanesjøen.

Russisk komponist. Skrev blant annet flere kjente balletter, som for eksempel Svanesjøen.