Oversikten viser revisjonshistorikk for Peter Szilvay

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 07.10.2015 20:43 karjo