Oversikten viser revisjonshistorikk for Per Tveit

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, død/splittelse 27.11.2012 07:22 MaritJ
fødsel/opprinnelse, sted 27.11.2012 07:19 MaritJ