Oversikten viser revisjonshistorikk for Per Lekang

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 30.04.2016 20:36 karjo