Oversikten viser revisjonshistorikk for Per Jørgensen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, fødsel/opprinnelse 02.07.2016 15:11 karjo