Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Per Hansen

Medlem i

Lucky Boy And His Crazy Rockets Trommer (1959-1960)
The Dukes Trommer
The Rebels Trommer