Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Per Hall Hansen

Medlem i

Oslo Børs Bass ( - sommeren 1979)