Oversikten viser revisjonshistorikk for Per Christian Ellefsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 07.07.2013 00:26 MaritJ