Oversikten viser revisjonshistorikk for Per Bertrand Aanonsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 24.07.2013 11:40 MaritJ