Eksterne lenker

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

paDIOna

Dannet: 2010

paDIOna ble dannet våren 2010. paDIOna spiller sanger hentet fra Ronnie James DIOs karriere. Navnet paDIOna stammer fra PADAVONA som er Ronnie James sitt riktige etternavn.

paDIOna ble dannet våren 2010. paDIOna spiller sanger hentet fra Ronnie James DIOs karriere. Navnet paDIOna stammer fra PADAVONA som er Ronnie James sitt riktige etternavn.