Oversikten viser revisjonshistorikk for Øyvind Kolset

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 30.11.2012 20:18 MaritJ