Gjør endringer

Øystein Moe

Medlem i

Daft
Eidsivating Bass (2004 - 06)
Juryen Tapes, støy (1985 - 1986)

Medvirker på

Ulver
Perdition City musiker
2000