Oversikten viser revisjonshistorikk for Øystein Frantzen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 17.11.2016 09:20 audun
fødsel/opprinnelse, biografi 30.05.2016 11:09 bippo