Oversikten viser revisjonshistorikk for Ottar Rønningen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 17.07.2013 16:35 MaritJ