Oversikten viser revisjonshistorikk for Ote Kippersund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 14.05.2013 10:24 MaritJ