Oversikten viser revisjonshistorikk for Ole Martin Svendsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 29.07.2020 12:01 superdahl