Oversikten viser revisjonshistorikk for Ole Jørn Myklebust

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 28.08.2013 07:15 MaritJ