Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ole Jacob Valheim

Medlem i

Rockin' Jailers Trommer
Sverre Stensbys Orkester Trommer
The Gamblers Trommer