Gjør endringer

Olav O. Fletre

Medvirker på

Småkvedarane
Småkvedarane frå Voss syng komponist;/sitert/
2000