Oversikten viser revisjonshistorikk for Olav H. Hauge

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 14.01.2016 22:03 karjo