Oversikten viser revisjonshistorikk for Olav Færø

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 19.10.2012 19:01 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 19.10.2012 19:00 nag2rom