Gjør endringer

Ola S Oleivsgard

Også kjent som: Vesle-Ole

Medvirker på

Embrik Bergaplass
Spelemann /sitert/
2003