Oversikten viser revisjonshistorikk for Ola Jonsmoen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 24.01.2014 22:18 karjo