Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Ola Brenno

Medvirker på

Bodil Haug
Snart lyset sig mon svinge sitert musikk
2005
Gunvor Hegge
Norvege - La Langeleik /sitert/
1999
Bukkene Bruse
Rotnheims-Knut /sitert/
1993
Bukkene Bruse
Bukkene Bruse /sitert/
1993