Gjør endringer

Øksendalingan

Utgivelser (singel/EP)

Øksendalingan
Rigel jo
1995