Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Øivind Lunde

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 13.10.2012 21:59 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 13.10.2012 21:56 MaritJ