Gjør endringer

Oddvar Stegegjerdet

Medvirker på

Labakkalaget
Aoret rundt i Luster komponist
2005