Oversikten viser revisjonshistorikk for Oddvar Ruud

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, fødsel/opprinnelse 06.10.2012 02:28 Oddvar
fødsel/opprinnelse, medlemmer 06.10.2012 02:26 Oddvar
fødsel/opprinnelse, medlemmer 06.10.2012 02:25 Oddvar