Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Oddvar Nygaards Kvartett

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 24.08.2020 12:09 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 10.10.2012 18:02 MaritJ