Oversikten viser revisjonshistorikk for Odd Sapiraa

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 27.06.2013 08:15 MaritJ
fødsel/opprinnelse, medlemmer 26.06.2013 10:07 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 26.06.2013 10:06 nag2rom