Oversikten viser revisjonshistorikk for Odd Erik Ognedal

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 18.07.2013 10:57 MaritJ