Oversikten viser revisjonshistorikk for Odd Børretzen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, sted 06.02.2017 22:42 karjo
biografi 03.11.2012 11:35 MaritJ