Oversikten viser revisjonshistorikk for Odd Arne Halaas

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 15:45 MaritJ