Revisjonshistorikk

Gjør endringer

O. Haldeman

Medvirker på

Wenche Myhre
Wenches jul
2000