Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum