Gjør endringer

Norvald Tveit

Medvirker på

Ivar Medaas
50 Beste tekstforfatter
2001
Ivar Medaas, Ove Thue
Ansikt til ansikt tekstforfatter
1987