Oversikten viser revisjonshistorikk for Norvald Nikolaisen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 07.07.2013 00:15 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 05.04.2013 13:52 MaritJ