Oversikten viser revisjonshistorikk for Nordmøre Spelmannslag

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 27.05.2013 07:57 MaritJ