Oversikten viser revisjonshistorikk for Nora Taksdal

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 22.08.2013 06:42 MaritJ