Gjør endringer

Nisse Lindstrøm

Medvirker på

Jan Borseth
Trekkspælle mitt komponist
2007
Jan Borseths, Thore Skogman
Moro-kul komponist
1987