Gjør endringer

Nils Solheim

Medvirker på

Kirsten Bråten Berg
Min kvedarlund komponist;/sitert/
1993