Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Nils Petter Nyrén

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 06.06.2013 08:52 MaritJ
navn, alias, fødsel/opprinnelse 05.06.2013 15:35 nag2rom