Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Niels Henning Ørsted Pedersen

Født: 27. mai 1946
Død: 20. april 2005

Dansk jazzbassist som også gjorde innspillinger med norske musikere og artister f.eks. Karin Krog m.fl.

Dansk jazzbassist som også gjorde innspillinger med norske musikere og artister f.eks. Karin Krog m.fl.