Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Niels Hausgaard

Dannet: 31. august 1944

Dansk visesanger.

Dansk visesanger.