Gjør endringer

Nidaros Trekkspillorkester

Dannet: 10. desember 1978
Fra: Trondheim

Nidaros Trekkspillklubb(NTK),stiftet 10.12.1978 og tilsluttet Norske Trekkspilleres Landsforbund, er en klubb for trekkspillere og for folk som liker 'live'-musikk. Formålet er å bidra utad med musikk humanitært og ved andre sammenhenger. Klubben har to orkestre, Nidaros Trekkspillorkester(NTO) og Nidarosingan. Sist nevnte spiller ofte på sykehjem, institusjoner og pensjonistorganisasjoner. Hovedorkesteret (NTO) har ved mange anledninger representert Trondheim utad, i konkurranser og konserter i både inn- og utland. NTK har eget klubblokale med personlig preg og klubbmiljø, men ønsker seg flere trekkspillere.. Les mer..

Nidaros Trekkspillklubb(NTK),stiftet 10.12.1978 og tilsluttet Norske Trekkspilleres Landsforbund, er en klubb for trekkspillere og for folk som liker 'live'-musikk. Formålet er å bidra utad med musikk humanitært og ved andre sammenhenger. Klubben har to orkestre, Nidaros Trekkspillorkester(NTO) og Nidarosingan. Sist nevnte spiller ofte på sykehjem, institusjoner og pensjonistorganisasjoner. Hovedorkesteret (NTO) har ved mange anledninger representert Trondheim utad, i konkurranser og konserter i både inn- og utland. NTK har eget klubblokale med personlig preg og klubbmiljø, men ønsker seg flere trekkspillere til sine orkestre. Kontakt oss via Facebook

Medlemmer

Gunder Johansen Trekkspill
Hildegunn Johansen Leder