Gjør endringer

Moss Gospel Company

Medvirker på

Staben
La Mæ Gi Dæ Ei Hand utøver
1995