Oversikten viser revisjonshistorikk for Morten Lund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 01.06.2015 20:11 jowang
navn, fødsel/opprinnelse 01.06.2015 20:09 jowang