Oversikten viser revisjonshistorikk for Morten Bing

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
lenker, fødsel/opprinnelse, biografi 24.07.2013 10:01 MaritJ
biografi 27.02.2013 11:55 MaritJ
fødsel/opprinnelse, biografi, sted, bilder 15.02.2013 16:05 MortenBing
fødsel/opprinnelse 15.02.2013 15:23 MortenBing