Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Mormone Tabernacle Choir

Kjent amerikansk kor fra Salt Lake City, Utah i USA. Har gitt ut juleplate med Sissel Kyrkjebø.

Kjent amerikansk kor fra Salt Lake City, Utah i USA. Har gitt ut juleplate med Sissel Kyrkjebø.